Tilinpäätös - Yhtiösi taloudellinen mittari
Katso yhteystietomme

Asiantuntijapalvelut

Meillä on kokemusta tilintarkastuksesta, jonka ansiosta pystymme tunnistamaan yhtiössä mahdollisia riskejä prosesseissa ja liiketoiminnassa ja keskustelemaan näistä asiakkaan kanssa.

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen tuntemus ovat mielestämme perusedellytyksiä raportoinnin laadukkaalle tekemiselle, sekä liiketoiminnan ja numeroiden tulkinnalle. Yritystalous on meillä hallussa ja pystymme auttamaan mm. laatimaan erilaisia tuotteiden ja palveluiden vaihtoehtoisia kustannusanalyyseja, joiden ansiosta yhtiönne kannattavuuskin voi parantua. Kustannuslaskennan tärkein tehtävä on tuottaa yrityksen johdolle tietoa hinnoittelua ja kannattavuutta varten.

asiantuntijapalvelut

Tilinpäätösanalyysi

Tilinpäätösanalyysi on yrityksen kannattavuuden, rahoituksen ja taloudellisten toimintaedellytysten mittaamista ja kriittistä arviointia tilinpäätösinformaatioon perustuen. Tilinpäätösanalyysissä pyritään tunnuslukujen arvojen lisäksi arvioimaan näihin lukuihin vaikuttaneita yrityksen sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä.

Yrittäjän tulisi seurata vähintään yhtiön kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta.

0400 484 325info@accountinglapland.fi


Controller-palvelut

Onko kassavirtalaskelma terminä tuttu? Entä maksuvalmius?

Taloushallinnon termit ovat monelle yrittäjälle hepreaa eikä heillä ole aikaa perehtyä niihin tai valmiuksia niiden omatoimiseen laskemiseen. Tämä voi johtaa tietotyhjiöön, jonka seurauksena voidaan menettää mahdollisuuksia ja kohdata odottamattomia maksuvaikeuksia. Me voimme tuottaa sinulle yrityksesi taloudesta sellaista tietoa, jota sinä tarvitset oman päätöksenteon tueksi.

  • Taloudellinen informaatio liiketoiminnan tilasta
  • Mahdollisen investoinnin laskemista ja maksukyvyn riittämistä
  • Budjetoinnin ja ennusteiden tekemistä
  • Tilinpäätösanalyysi
  • Räätälöity kuukausiraportointi huomioiden liiketoimintasi ja toimialan
  • Kassavirtabudjetti
  • Kilpailija- ja markkina-analyysi tai toimialavertailua
  • Yrityksen hallinnon asiakirjat
  • Konsernitilinpäätökset ja -laskelmat

Osta markalla, myy kahdella

On vanha yrittäjyyden ja myynnin ohjenuora. Jos yrittäjä ajattelee ostaneensa markalla ja kustannukset ovatkin oikeasti kolme markkaa? Kokematonkin yrittäjä ymmärtää, että tällaisessa tilanteessa kahden markan kauppa ei kannata. Moni yrittäjä kuitenkin käy kahden markan kauppaa. Miksi näin on? Usein syy on yksinkertainen: kustannuksia ei tiedetä, niitä ei ole laskettu tarkkaan ja silloin tulee helposti myytyä liian halvalla, saatetaan myydä jopa tappiolla. Itsensä uloshinnoittelukaan ei kuulosta hyvältä. Miltä kuulostaa ilmaisu “20 prosenttia yrittäjän tarjoamista tuotteista vastaa 80 prosentista yrityksen tuloksesta”. Tiedätkö sinä, kuuluuko yrityksesi tähän kategoriaan?

asiantuntijapalvelut

Kannattavuuslaskenta

Sisäisellä laskennalla tarkoitetaan tuotteen tai palvelun kannattavuuslaskentaa. Tämä on lähes välttämätöntä yhtiön talouden seurannan ja jatkuvan liiketoiminnan tulevaisuuden kannalta. Sisäisessä laskennassa määritellään liiketoiminnalle sopivat seurannan tasot; seurataanko ja ennustetaanko kustannuspaikoittain, projekteittain, vai millä tavalla on ideaalisinta. Millaista tuottoa olemme ajatelleet bisnekselle ja miltä näyttää kassavirtaennuste. Rahoituksen riittävyys on oleellisessa osassa investointien suunnittelussa. Millä tavoin rahoitetaan investointi ja miltä näyttää liiketoiminnalle tärkeimmät tunnusluvut eri rahoitustapojen skenaarioilla. Paljon kysymyksiä pyörii taloudenhoidossa.

Seuraa yrityksesi taloudellista tilaa

Pienenkin yrityksen on hyvä seurata oman yrityksen taloudellista tilaa: tavoiteltu kannattavuus on yleensä seurausta oikean tasoisesta hinnoittelusta ja on tiiviissä yhteydessä maksuvalmius –tunnusluvun kanssa. Mitä tunnuslukuja itse seuraat? Mitkä ovat myyntikate- ja liikevoittoprosenttisi?

Maksuvalmius

Maksuvalmius kertoo yhtiön lyhytaikaisen rahoitusomaisuuden ja lyhytaikaisten velkojen suhdetta. Pääsääntönä ajatellaan, että rahoitusomaisuuden tulisi aina voida kattaa velat. Maksuvalmius on oleellinen mittari jos yhtiössä suunnitellaan lainan ottamista. Jos yhtiöllä on haasteita selviytyä juoksevien kulujen hoitamisesta, voi se kieliä jo heikkenevästä tuloskunnosta ja äärimmäisissä tapauksissa heikko maksuvalmius voi johtaa maksukyvyttömyyteen ja ajaa yhtiötä konkurssin partaalle. Kassavirtaennuste ja budjetti on suhteellisen helppo tehdä, ja sillä voi ennakoida tulevia kassakriisejä. Yhtiön taloudellisesta tilanteesta on hyvä laskea maksuvalmiuden tunnusluvut quick ration ja current ration.

Omavaraisuusaste

Omavaraisuusaste mittaa yhtiön vakavaraisuutta; rahoitusrakennetta on syytä seurata koko ajan. Tunnusluku kertoo, kuinka suuren osan yhtiön varallisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla.

Mitä haluan yritykseni olevan viiden vuoden kuluttua, tukeeko tekemäni ratkaisut ja luvut tavoitteen saavuttamista?

Tätä keskustelua kannattaa käydä säännöllisesti itsensä tai muun kanssa, joka on osallisena päätöksenteossa. Talouden ennustamisella ja seurannalla voidaan tunnistaa aikaisessa vaiheessa esimerkiksi kannattamattomat liiketoiminta-alueet ja tehdä tarvittavat korjaustoimenpiteet.

Jätä yhteydenottopyyntö

Accounting lapland

Copyright © 2021 Accounting Lapland