Tilinpäätös - Yhtiösi taloudellinen mittari
Katso yhteystietomme

Asiantuntijapalvelut

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen tuntemus ovat mielestämme perusedellytyksiä raportoinnin laadukkaalle tekemiselle, sekä liiketoiminnan ja numeroiden tulkinnalle. Yritystalous on meillä hallussa ja pystymme auttamaan mm. laatimaan erilaisia tuotteiden ja palveluiden vaihtoehtoisia kustannusanalyyseja, joiden ansiosta yhtiönne kannattavuuskin voi parantua. Kustannuslaskennan tärkein tehtävä on tuottaa yrityksen johdolle tietoa hinnoittelua ja kannattavuutta varten.

Tilinpäätösanalyysi

Tilinpäätösanalyysi on yrityksen kannattavuuden, rahoituksen ja taloudellisten toimintaedellytysten mittaamista ja kriittistä arviointia tilinpäätösinformaatioon perustuen. Tilinpäätösanalyysissä pyritään tunnuslukujen arvojen lisäksi arvioimaan näihin lukuihin vaikuttaneita yrityksen sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä.

Yrittäjän tulisi seurata vähintään yhtiön kannattavuutta, vakavaraisuutta ja maksuvalmiutta.

0406771032info@accountinglapland.fi


Osta markalla, myy kahdella

On vanha yrittäjyyden ja myynnin ohjenuora. Jos yrittäjä ajattelee ostaneensa markalla ja kustannukset ovatkin oikeasti kolme markkaa? Kokematonkin yrittäjä ymmärtää, että tällaisessa tilanteessa kahden markan kauppa ei kannata. Moni yrittäjä kuitenkin käy kahden markan kauppaa. Miksi näin on? Usein syy on yksinkertainen: kustannuksia ei tiedetä, niitä ei ole laskettu tarkkaan ja silloin tulee helposti myytyä liian halvalla, saatetaan myydä jopa tappiolla. Itsensä uloshinnoittelukaan ei kuulosta hyvältä. Miltä kuulostaa ilmaisu “20 prosenttia yrittäjän tarjoamista tuotteista vastaa 80 prosentista yrityksen tuloksesta”. Tiedätkö sinä, kuuluuko yrityksesi tähän kategoriaan?

asiantuntijapalvelut

Seuraathan yrityksesi taloudellista tilaa?

Pienenkin yrityksen on hyvä seurata oman yrityksen taloudellista tilaa: tavoiteltu kannattavuus on yleensä seurausta oikean tasoisesta hinnoittelusta ja on tiiviissä yhteydessä maksuvalmius –tunnusluvun kanssa. Mitä tunnuslukuja itse seuraat? Mitkä ovat myyntikate- ja liikevoittoprosenttisi?

Mitä haluan yritykseni olevan viiden vuoden kuluttua, tukeeko tekemäni ratkaisut ja luvut tavoitteen saavuttamista?

Tätä keskustelua kannattaa käydä säännöllisesti itsensä tai muun kanssa, joka on osallisena päätöksenteossa. Talouden ennustamisella ja seurannalla voidaan tunnistaa aikaisessa vaiheessa esimerkiksi kannattamattomat liiketoiminta-alueet ja tehdä tarvittavat korjaustoimenpiteet.

Jätä yhteydenottopyyntö

Accounting lapland

Copyright © 2021 Accounting Lapland